TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - provoz VT - Válcovna trub - Stal

Bezszwowe rury stalowe
o średnicy powierzchniowej 60,3 aż 406,4 mm, z grubością ściany 6,3 mm i więcej Bezszwowe…
trinecke-zelezarny.czech-trade.pl/bezszwowe-rury-stalowe

Copyright © 2001-2022 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.